Program za decu

 

PROGRAM POLAGANjA ZA ZVANjA U SSSSRA 2015
(PROGRAM ZA DECU OD 5 – 12 GODINA)

ŽUTI POJAS
Kretnja: levi stav, desni stav, okret na stopalima (u mestu), okret na prednjoj nozi, korak okret, korak okret mali okret, iskorak u stranu
Padovi: kolut napred, pad napred, pad nazad
Udarci: uvežbavanje udarca odozgo u glavu
Oslobađanje od hvata: za istu ruku, za suprotnu ruku
Tehnike:
• odbrana od hvata za kosu spreda (povlačenje u nazad i poluga na zglobu šake, radi se ispred napadača)
• odbrana od hvata za okovratnik, jednom rukom od pozadi (provlačenje ispod ruke unazad i poluga na zglobu šake, radi se ispred napadača)
• odbrana od hvatasa strane od pozadi (džeparenje, radi se iza napadača)
• odbrana od hvata za ruku (rukovanje) provlačenje i sečenje rukom na dole (radi se ispred napadača)
• odbrana od hvata desnom rukom zadesnu ruku (korak okret mali okret, radi se iza napadača)
• odbrana od hvata za suprotnu ruku (hvat desnom rukom za levu ruku, iskorak u stranu i poluga na zglobu šake, radi se iza napadača)
• odbrana od hvata za grudi iskorak u stranu šamar i poluga na zglobu šake (radi se ispred napadača)
NARANDžASTI POJAS
Kretnja: okret na stopalima (u mestu), okret na prednjoj nozi, korak okret, korak okret mali okret, iskorak u stranu
Padovi: pad napred, pad nazad
Udarci: uvežbavanje kružnog udarca rukom sa strane u glavu
Blokade:blokiranje kružnog udarca rukom sa strane u glavu
• iskorak sa blokom i udarac u glavu
• iskorak u stranu, blok sa ukrštenim rukama
Tehnike:
• odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda (iskorak u stranu i poluga na zglobu šake, radi se iza napadača)
• odbrana od hvata dve ruke za dve ruke spreda (izvrtanje na gore sa fiksacijom na grudima i rušenje, radi se ispred napadača)
• odbrana od hvata za ruku (rukovanje desnom rukom za desnu ruku, okretanje tela, ringišpil, radi se ispred napadača)
• odbrana od obuhvata oko struka (oslobađanje hvatom za prste, džeparenje, radi se iza napadača)
• udarac odozgo u glavu (iskorak u stranu, ukršteni blok i propuštanje sa strane, radi se iza napadača)
• udarac odozgo u glavu (iskorak u stranu sa ukrštenim blokom, propuštanje i sečenje na dole i poluga na zglobu šake, radi se ispred napadača)
• kružni udarac rukom sa strane (blok presretanje sa udarcem u glavu, prebacivanje ruke ispred sebe i poluga na zglobu šake, radi se iza napadača)

ZELENI POJAS
Kretnja: ista kao za prethodne pojaseve, korak okret mali okret i korak okret
Padovi: isti kao za prethodne pojaseve, tvrdi pad napred (sa udracem ruke), pad napred i nazad (kombinacija) i džudo pad nazad
Udarci:
• uvežbavanje udaraca pesnicom direktno u stomak
• uvežbavanje udrca nogom u stomak (maegeri)
Blokade:blokiranje udarca pesnicom u stomak
• ukršteni blok (povalčenje noge u nazad, ukršteni blok rukama)
• propuštanje udrca desnom rukom
Tehnike:
• odbrana od hvata dve ruke za dve ruke spreda (provlačenje ispod desne ruke i korak okret mali okret i rušenje na dole, radi se iza napadača)
• kružni udarac rukom u glavu (šamar, blok na unutrašnju stranu i rušenje, radi se ispred napadača)
• udarac pesnicom odozdo u stomak (povalačenje noge u nazad, ukrešteni blok, šamar i rušenje, radi se ispred napadača)
• odbrana od hvata za oba ramena od pozadi (povlačenje noge u nazad, provlačenje glave između ruku i rušenje na dole, radi se iza napadača)
• odbrana od hvata za oba ramena od napred (šamar, izvrtanje ruke sa rušenjem i poluga na laktu, radi se ispred napadača)
• odbrana od hvata (rukovanje, korak okret, provlačenje ispod ruke i sečenje na dole, uvrtanje šake, radi se ispred napadača)
• odbran od obuhvata rukom oko vrata (davljenje, hvat za kosu od nazad i povlačenje i rušenje, radi se iza napadača)
• udarac rukom odozgo u glavu (korak okret mali okret, radi se iza napadača)
• odbrana od hvata za rever od nazad (okret na stopalima na spoljnu stranu i korak okret mali okret, rušenje i poluga na ruci, radi se iza napadača)
Izbegavanje napadača:
• udarac rukom odozgo u glavu(izbegavanje jedan na jedan, korak okret mali okret)
• udarac pesnicom u stomak (izbegavanje jedan na jedan, korak okret mali okret)

PLAVI POJAS
NAPOMENA: kandidat je obavezan da zna sve raditi na obe strane
Kretnje: sva kretnja, iskorak u stranu ukršteni blok okret na prenjoj nozi, slobodna kretnja
Padovi: svi padovi, pad napred na podlaktice
Udarci: uvežbavanje kružnog udarca nogom (niski mavaši u telo)
Tehnike:
• udarac rukom odozgo u glavu (iskorak u stranu ukršteni blok propuštanje ruke i hvat ruke i poluga na zglobu šake, radi se iza napadača)
• odbarana od obuhvata oko struka od pozadi (izvlačenje jedne noge, hvat za nogu i rušenje, poluga na nozi)
• odbrana od hvata dve ruke za dve ruke od pozadi (prebacivanje jedne ruke poluga na malom prstu, radi se ispred napadača)
• odbrana od hvata dve ruke za dve ruke spreda (izvrtanje ruku, damski hvat i rušenje napadača hvatom za kosu unazad, radi se iza napadača)
• kružni udarac rukom sa strane u glavu (šamar i rušenje sa unutršnje strane, radi se ispred napadača)
• kružni udarac sa strane nogom u telo (prihvatanje noge korak okret, izvlačenje noge u nazad i poluga na nozi, radi se ispred napadača)
• hvat desnom rukom za desnu ruku (šamar sa korak okret mali okret, rušenje i poluga na zglobu šake, radi se iza napadača)
• direktni udarac pesnicom u stomak (propuštanje desnom rukom, hvata za ramena i rušenje, radi se iza napadača)
• odbrana od noža, ubod nožem odozdo (ukršteni blok šamar, prebacivanje ruke i poluga na zglobu šake, radi se ispred napadača)
• ubod nožem sa strane (presretanje blok sa udarcem u glavu prebacivanje ruke i poluga na zglobu šake, radi se iza napadača)
Izbegavanje napadača:
• udarac rukom odozgo u glavu (izbegavanje jedan na jedan – dinamika)
• udarac direktno pesnicom u stomak (izbegavanje jedan na jedan – dinamika)
BRAON POJAS
NAPOMENA: kandidat je obavezan da zna sve raditi na obe strane
Kretnje: sva kretnja, slobodna kretnja
Padovi: svi padovi, džudži garami (ukršteni hvat rukama), leteći pad, kata pad (sa ostajanjem na strunjači)
Udarci: Tehnike:
• Odbrana od hvata za okovratnik odpozadi (okretanje unutra, šamar i rušenje, radi se ispred napadača)
• Odbrana od hvata za okovratnik odpozadi (brzo provlačenje ispod ruke i poluga na laktu sa obe ruke, radi se ispred napadača)
• Odbrana od hvata desnom rukom za desnu ruku (korak okret spolja, provlačenje ispod ruke, povlačenje napadača za sobom, poluga na laktu i rušenje, radi se iza napadača)
• Odbrana od hvata desnom rukom za desnu (prethvatanje ruke, poluga na laktu, korak okret mali okret, rušenje i poluga na zglobu šake, radi se iza napadača)
• Odbrana od hvata za ruku i kragnu (prebacivanje ruke preko glave, rušenje i poluga na zglobu šake, radi se ispred napadača )
• Udarac rukom odozgo u glavu (korak okret mali okret poluga na glavi, povlačenje glave u nazad dole prema strunjači, radi se iza napadača)
• Udarac rukom odozgo u glavu (propuštanje udarca i čišćenje nogom na jednu nogu, radi se ispred napadača)
• Kružni udarac rukom sa strane (iskorak u stranu, ukršteni blok, prebacivanje ruke, prolazak ispod, poluga na malom prstu, radi se iza napadača)
• Direktni udarac pesnicom u stomak (šamar, korak okret mali okret, rušenje i poluga na zglobu šake, radi se iza napadača)
• Odbrana od udarca palicom odozgo (presretanje na unutrašnju stranu i poluga na zglobu šake, radi se ispred napadača)
• Odbrana od udarca palicom odozgo (presretanje, ukršteni blok, propuštanje i sečenje na dole, radi se iza napadača)
Odbrana od dva napadača (Džiu-vaza)
• Udarac rukom odozgo u glavu, izbegavanje
• Udarac pesnicom u stomak, izbegavanje

Program za odrasle

5 KYU ŽUTI POJAS
PADOVI (UKEMI)
• Kolut napred
• Pad napred (MAE UKEMI)
• Pad nazad (USHIRO UKEMI)

KRETANJA (TAI SABAKI)
• Okret unazad (USHIRO TENKAN)
• Korak okret (IRIMI TENKAN)
• Oket na stopalima (TENKAI)
• Korak okret mali okret (IRIMI TENKAN TENKAI)
• Iskorak u stranu (TSUGI ASHI)

TEHNIKE
• Odbrana od hvata za istu ruku -prva forma (KATATE TORI AI HANMI IKKYO-URA)
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na zglobu šake i laktu (KATATE TORI AI HANMI SHIHO NAGE-OMOTE)
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na zglobu šake izvrtanjem (KATATE TORI AI HANMI KOTEGAESHI )
• Odbrana od hvata za suprotnu ruku -poluga na zglobu šake peta forma (KATATE TORI GYAKU HANMI GOKYO-URA)
• Odbrana od hvata za suprotnu ruku- poluga na zglobu šake I laktu (KATATE TORI GYAKU HANMI SHIHO NAGE-URA)
• Odbrana od hvata za rame -druga forma ( ERI TORI NIKYO)
• Odbrana od hvata za okovratnik -peta forma (USHIRO ERI TORI GOKYO-OMOTE)
• Odbrana od udarca od gore u glavu -prva forma (SHOMEN UCHI IKKYO-URA)
• Odbrana od udarca od gore u glavu -poluga na zglobu šake (SHOMEN UCHI KOTEGAESHI)
• Odbrana od kružnog udarca u glavu- prva forma – ukršten blok (YOKOMEN UCHI IKKYO-URA)
• Odbrana od kružnog udarca u glavu peta forma – direktan blok (YOKOMEN UCHI GOKYO-OMOTE)

4 KYU NARADŽASTI POJAS
PADOVI (UKEMI)
• Pad napred (MAE UKEMI)
• Pad nazad (USHIRO UKEMI)
• Pad nared nazad (MAE UKEMI USHIRO UKEMI)
• Pad napred ublažen udarcem (KATA UKEMI)

KRETANJA (TAI SABAKI)
TEHNIKE
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na zglobu šake druga forma (KATATE TORI AI HANMI NIKYO)
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na laktu (KATATE TORI AI HANMI UDE OSAE-OMOTE)
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na vratu (KATATE TORI AI HANMI IRIMI NAGE)
• Odbrana od hvata za suprotnu ruku -poluga na zglobu šake izvrtanjem(KATATE TORI GYAKU HANMI KOTEGAESHI)
• Odbrana od hvata za suprotnu ruku -poluga na zglobu šake i laktu- privodjenje (KATATE TORI GYAKU HANMI UDE GARAMI)
• Odbrana od udarca od gore u glavu -poluga na malom prstu povlačenje na dole- treća forma (SHOMEN UCHI UCHI KAITEN SANKYO-OMOTE)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke -poluga na zglobu šake i laktu (RYOTE TORI SHIHONAGE-URA)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke-provlačenjem ispod ruke (RYOTE TORI UCHI KAITEN NIKYO-OMOTE)
• Odbrana od hvata za suprotnu ruku-poluga na zglobu šake –druga forma(KATATE TORI GYAKU HANMI NIKYO)
• Odbrana od kružnog udarca u glavu- poluga na zglobu šake i laktu (YOKOMEN UCHI SHIHO NAGE -OMOTE )
• Odbrana od udarca od dole u stomak -poluga na zglobu šake – peta forma(GEDAN TSUKI GOKYO)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke odpozadi- poluga na zglobu šake -peta forma (USHIRO RYOTE TORI GOKYO)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke odpozadi -poluga na malom prstu-treća forma(USHIRO RYOTE TORI SANKYO)

3 KYU ZELENI POJAS
PADOVI (UKEMI): kandidat radi obe strane –leva i desna
• Pad napred (MAE UKEMI)
• Pad nazad (USHIRO UKEMI)
• Pad nared nazad (MAE UKEMI USHIRO UKEMI)
• Pad napred ublazen udarcem (KATA UKEMI)
• Tvrdi pad napred ( KATA MAE UKEMI)
• Tvrdi pad nazad ( KATA USHIRO UKEMI)
KRETANJA (TAI SABAKI) : izbegavnje napadaca 1 na 1(irimi tenkan tenkai irimi tenkan)
TEHNIKE : kandidat radi obe strane –leva i desna
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na malom prstu – treća forma (KATATE TORI AI HANMI SANKYO)
• Odbrana od hvata za istu ruku- bacanje gušenjem (KATATE TORI AI HANMI HIJI KIME OSAE)
• Odbrana od hvata za rame- provlačenje glave poluga na laktu (ERI TORI UDE OSAE)
• Odbrana od udarca od gore u glavu -poluga na vratu (SHOMEN UCHI IRIMI NAGE)
• Odbrana od udarca od gore u glavu- bacanje polugom na laktu i zglobu šake (SHOMEN UCHI UDE GARAMI)
• Odbrana od udarca u stomak- bacanje šamarom (CHUDAN TSUKI KIRI GAESHI)
• Odbrana od kružnog udarca u glavu -bacanje gušenjem (YOKOMEN UCHI HIJI KIME OSAE)
• Odbrana od hvata za okovratnik od pozadi -poluga na laktu (USHIRO ERI TORI UDE OSAE)
• Odbrana od direktnog udarca u glavu- prva forma (JODAN TSUKI IKKYO-URA)
• Odbrana od direktnog udarca u glavu- poluga na zglobu šake izvrtanjem (JODAN TSUKI KOTEGAESHI)
• Odbrana od direktnog udarca nogom u stomak -ulazak unutra čišćenje (MAE GERI OSETO GARI)
Odbarana od oružja (BUKI WAZA)………………………………………………………………………………………………………..
-odbrana od noža
• Odbrana od boda u stomak od dole- druga forma (GEDAN TSUKI TANTO TORI NIKYO-OMOTE)
• Direktan bod u stomak poluga na zglobu šake izvrtanjem(CHUDAN TSUKI TANTO TORI KOTEGAESHI)
-odbrana od palice
• Odbrana od udarca palicom od gore -prva forma (SHOMEN UCHI IKKYO-URA)
• Odbrana od udarca palicom kružno iznutra prema spolja (URAKEN-IKKYO -URA)

2 KYU PLAVI POJAS
PADOVI (UKEMI)
• Svi padovi
• Pad u stranu
• Pad na podlaktice
KRETANJA (TAI SABAKI)
• Sva kretanja
• Izbegavanje 1 na 1 – od udarca od gore u glavu (SHOMEN UCHI)
– od udarca u stomak (CHUDAN TSUKI)
TEHNIKE
• Odbrana od hvata za istu ruku- bacanje polugom na laktu i zglobu šake (KATATE TORI AI HANMI UDE GARAMI)
• Odbrana od hvatova za rame od pozadi -bacanje šamarom (USHIRO ERI TORI TENCHI NAGE)
• Odbrana od hvatova za rame od pozadi- poluga na vratu (USHIRO ERI TORI IRIMI NAGE)
• Odbrana od hvata za istu ruku- bacanje preko kuka (KATATE TORI AI HANMI KOSHI NAGE)
• Odbrana od hvata za rame savijanje lakta
• Odbrana od kružnog udarca u glavu-poluga na malom prstu –treća forma (YOKOMEN UCHI UCHI KAITEN SANKYO)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke od pozadi-poluga na zglobu šake i laktu (USHIRO RYOTE TORI SHIHO NAGE)
• Odbrana od udarca u stomak poluga na laktu (CHUDAN TSUKI UDE OSAE)
• Odbrana od kružnog udarca u glavu- poluga na zglobu šake izvrtanjem (YOKOMEN UCHI KOTEGAESHI)
• Odbrana od udarca pesnicom u stomak- poluga na vrtu (CHUDAN TSUKI IRIMI NAGE)
• Odbrana od kružnog udarca nogom – niski (MAVASHI GERI)
• Odbrana od davljenja od pozadi (UDE OSAE)
Odbarana od oružja (buki waza)……………………………………………………………………………………………………………
-odbrana od noža
• Odbrana od uboda nožem od dole poluga na zglobu šake I laktu-privođenje (GEDAN TSUKI TANTO TORI UDE GARAMI)
• Odbrana od boda od gore – treća forma (SHOMEN UCHI TANTO TORI SANKYO)
-odbrana od palice
• Odbrana od kružnog udarca palicom -bacanje šamarom (YOKOME UCHI TENCHI NAGE)
• Odbrana od kružnog udarca palicom iznutra spolja -bacanje polugom na laktu i zglobu šake (URAKEN UDE GARAMI)
-odbrana od pištolja
• Odbrana od pretnje pištoljem sa leve strane (UDE OSAE OSETO GARI)
• Odbrana od pretnje pištoljem sa desne strane (KOTEGAESHI)

1 KYU BRAON POJAS
PADOVI (UKEMI)
• Svi padovi
KRETANJA (TAI SABAKI)
• Sva kretanja
JIYU WAZA (ODBRANA OD 2 NAPADAČA)
• Odbrana od udarca u glavu od gore (SHOMEN UCHI)
• Odbrana od udarca u stomak (TSUKI)

TEHNIKE
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke od pozadi bacanje preko kuka (USHIRO RYOTE TORI KOSHI NAGE)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke -bacanje preko kuka (RYOTE TORI KOSHI NAGE)
• Odbrana od udarca pesnicom u glavu-poluga na vratu (JODAN TSUKI IRIMI NAGE)
• Odbrana od udarca od gore u glavu-poluga na vratu –direktna (SHOMEN UCHI IRIMI NAGE)
• Odbrana od udarca od gore u glavu- bacanje povlačenjem glave na dole (SHOMEN UCHI KUBI SHIME NAGE)
• Odbrna od hvata za kragnu od pozadi-provlačenje iznuta čišćenje (USHIRO ERI TORI UDE OSAE OSETO GARI)
• Odbrana od kruznog udarca u glavu poluga na zglobu šake i laktu – nadhvat (YOKOMEN UCHI UDE GARAMI)
• Odbrana od direktnog udarca u glavu bacanje polugom na zglobu šake i laktu (JODAN TSUKI UDE GARAMI)
• Odbrana od kružnog udarca nogom u glavu – provlačenjem ispod noge (MAVASHI GERI)

Odbarana od oružja (buki waza)……………………………………………………………………………………………………………
-odbrana od noža
• Odbrana od kružnog boda nožem presretanje I podhvat (YOKOMEN UCHI TANTOTORI UDE GARAMI)
• Odbrana od kružnog boda nožem poluga na laktu (YOKOMEN UCHI TANTO TORI UDE OSAE)
• Odbrana od kružnog boda iznutra spolja –poluga na zglobu šake izvrtanjem(URAKEN TANTO TORI KOTEGAESHI)
-odbrana od palice
• Odbrana od udarca palicom od gore u glavu – bacanje preko kuka (SHOMEN UCHI KOSHINAGE)
• Odbrana od udarca palicom od gore u glavu – presretanje – gušenje
• Odbrana od udarca palicom od gore ubacivanje ramena pod pazuh
• Odbrana od kružnog udarca palicom – presretanje – čišćenje (YOKOMEN UCHI OSETO GARI)
-odbrana od pištolja
• Pretnja pištoljem s ledja okret unutra I poluga na laktu
• Pretnja pištoljem s ledja okret spolja I poluga na zglobu šake

Učlani se

Postanite naš član iskazivanjem interesovanja putem formulara ispod